www.platemate.cz
 
Nákupní
Košík
Položek v košíku: 0
    Home | Oblíbené produkty | Jak na to? | Reklamační řád | Registrace | Váš košík | Kontakty | Obch. podmínky |
 
  Vyhledávání
 
   Naše produkty
 
Vozíky
Stolní modely
Nástěnné modely
Doplňky
Partnerská sekce
 
 
  Emailové zpravodajství
 


 
  Co můžete také objednat z PlateMate

Vozík na 84 talířů PM 84 CollDetail produktu


 
 
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod (E-shop) ARDA spol s r.o.

1. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou určené pro internetový obchod společnosti ARDA spol. s r.o.(dále jen „prodávající“) a vymezují práva a povinnosti prodávajícího na straně jedné a práva a povinnosti kupujícího na straně druhé. Kupujícím je v tomto případě vzhledem k charakteru prodávaného zboží vždy podnikatelský subjekt, nikoliv spotřebitel, takže obchodní vztahy se zde řídí obchodním zákoníkem. Tyto obchodní podmínky platí v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku elektronického obchodu, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.  

2. Nákup zboží
1. Na internetových stránkách obchodu si zákazník může vybrat z nabídky obchodu konkrétní výrobek a ten si pak  elektronicky objednat pomocí objednávkového formuláře.
2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
3. Kupující zasláním objednávky prohlašuje, že jsou mu známy obchodní podmínky prodávajícího i s reklamačním řádem.
4. Elektronická objednávka je zároveň považována za návrh kupní smlouvy a stává se kupní smlouvou ve chvíli, kdy zákazník převezme zboží doručené na základě této objednávky
5. Předmětem smlouvy jsou pouze položky uvedené v kupní smlouvě - objednávce.
6. Zákazník, který vyplní objednávkový formulář, uděluje tímto prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivaci tímto způsobem získaných osobních údajů zákazníka a informaci o jeho nákupech.  

3. Objednávka a potvrzení objednávky
1. Každá odeslaná elektronická objednávka je pro prodávajícího i zákazníka závazná. Odesláním el. objednávky (návrhu kupní smlouvy) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Prodávající si taktéž vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jestliže nebude schopen požadované zboží dodat ve smluvené kvalitě, množství a ceně, nebo v případě, že objednávka bude vykazovat závažné nedostatky, které budou znemožňovat uskutečnění obchodu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou.
2. Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
3. Prodávající v nejbližším možném termínu odešle e-mailem potvrzení o přijetí objednávky s potvrzením kupní ceny a termínu dodání.

4. Termín dodání
Termín dodání závisí na aktuálním stavu skladu prodávajícího. Předpokládaný termín dodání bude kupujícímu oznámen při potvrzení objednávky (e-mailem nebo faxem). Zboží, které je skladem, lze expedovat do 48 hodin, resp. do 2 pracovních dnů  od přijetí objednávky nebo dle požadavku zákazníka. Dodací lhůta na nenaskladněné položky je 30 dnů. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky. 

5. Dodávka a doprava zboží kupujícímu
1. Dodávku zboží na adresu, uvedenou v objednávce kupujícího, zajišťuje prodávající.Kupující je povinen převzít objednané zboží při jeho dodání na místě, které určil v objednávce, v této souvislosti je kupující povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu pro doručení objednaného zboží. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a potvrdit dopravci jeho převzetí. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky, a to ještě před jejím závazným potvrzením. Odmítne-li kupující zboží bezdůvodně převzít, je povinen hradit dodavateli náklady s tím spojené.2. Dopravu objednaného zboží po celém území ČR zajišťuje prodávající spediční anebo sběrnou přepravní službou, pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak. Dopravné se účtuje ve výši max. 200,- Kč za položku, nedohodnou-li se obě strany navzájem jinak.  V rámci akčních nabídek může být doprava zdarma.  

6. Cena a platba
1. Faktura za objednané a dodané zboží bude doručena kupujícímu e-mailem a poštou. Nabídkové ceny uvedené v E-shopu společnosti ARDA s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.   2. Platba za zboží se na základě konkrétní předchozí dohody mezi prodávajícím a kupujícím může realizovat v zásadě jedním z následujících 3 způsobů:a) kupující zaplatí celkovou kupní cenu za objednané zboží vč. DPH předem na základě pro-forma faktury na účet prodávajícího. Účetní faktura bude kupujícímu zaslána společně se zbožím.b) kupující zaplatí celkovou kupní cenu za objednané zboží vč. DPH hotově v pokladně prodávajícího na adrese: ARDA spol s r.o., Londýnská 123/17, 460 01 Liberec 11. Zde obdrží fakturu a potvrzení o zaplacení. c) kupující zaplatí celkovou kupní cenu za objednané zboží vč. DPH ve sjednané lhůtě splatnosti na základě faktury prodávajícího.

7. Reklamace a záruka
Reklamace a záruka se řídí Reklamačním řádem, který je uveden rovněž na této webové stránce www.platemate.cz

8. Vrácení zboží
Na základě odst. 6 zák. č. 367/2000 /novela Občanského zákoníku/ má kupující právo do 14-ti dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě musí na své náklady doručit zboží do provozovny prodávajícího. Vrácení zboží je zároveň odstoupením od kupní smlouvy. Zboží musí být při vrácení zabalené v původním obalu, nepoškozené, bez jakýchkoliv známek používání nebo opotřebení. Prodávající nepřijme zboží, které bude zasláno na dobírku. Vrácené zboží prodávající překontroluje a pokud jsou splněny podmínky vrácení, vrátí do 14 dnů zákazníkovi zaplacenou kupní cenu. Na způsobu vrácení se prodávající dohodne se zákazníkem.   

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 7. 2008.                                                             .                             
Ing. Přemysl Břenek – jednatel společnosti ARDA spol. s r. o. 
Přihlášení a registrace:
přihlašovací jméno
heslo
Registrace zákazníka
Zapoměl(a) jste heslo?

Nejprodávanější produkt:

Vozík na 84 talířů PM 84 StandardDetail produktu


Kontakty
ARDA spol. s r.o.
Londýnská 123/17
460 01 Liberec 11


Anketní otázka:
Jaký typ zboží PlateMate preferujete?
vozíky - PM 84 standard, PM 84 Coll, PM 60 Coll
 1 (100%)
Hlasovalo 1 lidí

Naši partneřiHome | Jak na to? | Reklamační řád | Registrace | Váš košík | Kontakty |
Copyright © 2010 - 2014 Versoft.cz - tvorba www webových stránek, internetových obchodů, e-shopů, online redakční systém